Over ons

De organisatie van JekerKlassiek is in handen van Stichting Jekerklassiek.

Doelstelling Stichting JekerKlassiek

Klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en de samenhang van het Jekerkwartier bevorderen. Dat zijn de doelstellingen van de Stichting JekerKlassiek.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting JekerKlassiek wil klassieke muziek toegankelijk en bereikbaar maken voor een breed publiek. Om dit te bereiken zet zij in op een (bij voorkeur jaarlijks terugkerend) gratis evenement. De stichting wil klassieke muziek duurzaam verbinden met het historisch erfgoed van Maastricht, met de nadruk op het Jekerkwartier. Het vestigen van aandacht op cultuurhistorische - soms verborgen - ‘parels’ in het Jekerkwartier zorgt ervoor dat zowel bewoners van de wijk als van de rest van Maastricht de historie van hun stad kleinschalig kunnen voelen. Het beleven van klassiek muziekhistorisch erfgoed in een intieme setting en op verschillende locaties zorgt voor een unieke ervaring voor alle bezoekers.

Tot slot wil de Stichting JekerKlassiek door het organiseren van een evenement op bescheiden schaal bijdragen aan de sociale samenhang tussen bewoners, bezoekers en ondernemers in de stad Maastricht, en in de wijk Jekerkwartier in het bijzonder.

JekerKlassiek_drankjes.jpg Maastricht_by_night.jpg