Doelstelling

De organisatie van JekerKlassiek is in handen van de Stichting JekerKlassiek. Doelstelling is het voor een breed publiek toegankelijk maken van klassieke muziek en het bevorderen van samenhang in het Jekerkwartier.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting JekerKlassiek wil klassieke muziek duurzaam verbinden met het historisch erfgoed van Maastricht, met de nadruk op het Jekerkwartier. Het vestigen van aandacht op cultuurhistorische - soms verborgen - ‘parels’ in het Jekerkwartier zorgt ervoor dat zowel bewoners van de wijk als van de rest van Maastricht de historie van hun stad kleinschalig kunnen voelen. Het beleven van klassiek muziekhistorisch erfgoed in een intieme setting en op verschillende locaties zorgt voor een unieke ervaring voor alle bezoekers.

Tot slot wil de Stichting JekerKlassiek door het organiseren van een evenement op bescheiden schaal bijdragen aan de sociale samenhang tussen bewoners, bezoekers en ondernemers in de stad Maastricht, en in de wijk Jekerkwartier in het bijzonder.

#